ï»?!DOCTYPE HTML> 作品案例 / 石雕雕塑_南京雕塑|南京雕塑公司—南京苏¾ŸŽé›•å¡‘å·¥½E‹æœ‰é™å…¬å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="" /> <script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script> <link href="/css/bootstrap.css" rel='stylesheet' type='text/css' /> <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) --> <script src="/js/jquery-1.11.1.min.js"></script> <!-- Custom Theme files --> <link href="/css/style.css" rel='stylesheet' type='text/css' /> <script src="/js/modernizr.custom.97074.js"></script> <!-- Custom Theme files --> <!-- webfonts --> <link href='http://fonts.useso.com/css?family=Ubuntu:300,400,500,700' rel='stylesheet' type='text/css'> <!-- webfonts --> <!-- dropdown --> <link href="/css/nav.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"/> <script src="/js/jquery.chocolat.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/css/chocolat.css" type="text/css" media="screen"> <!--light-box-files --> <script type="text/javascript"> $(function() { $('.gallery a').Chocolat(); }); </script> <!--move-top--> <!--/script--> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $(".scroll").click(function(event){ event.preventDefault(); $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},900); }); }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body onLoad="initLightbox()"> <style> body{font-family:"å¾®èÊY雅黑";} </style> <div style="width:100%;position:fixed !important;position:absolute; z-index:200; top:45px;"> <table width="1140" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin:auto;"> <tr> <td><div class="daohang" style="width:30px;"> <ul> </ul> </div></td> </tr> </table> </div> <div id="home"> <table width="1140" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin:auto;"> <tr> <td style="padding-left:60px;"><a href="/"><img src="/images/logo.jpg" alt=""/></a></td><td><div class="search-bar" style="width:240px;"> <form id="form1" name="form1" method="post" action="/plus/search.php"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /><input type="hidden" name="search-option" id="search-option" value="title" /> <input type="text" id="search-keyword" name="q" value="Search" onFocus="this.value = '';" onBlur="if (this.value == '') {this.value = 'Search';}" style="width:240px;"> <input type="submit" name="Submit" value="" /></form> </div></td> </tr> </table> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><table width="1140" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:auto;"> <tr> <td> </td> <td width="120" align="center"><a href="/" style="color:#3d4246; font-size:14px;">首页</a></td> <td width="2"><img src="/images/aa2.jpg" width="2" height="40"></td> <td width="120" align="center"><a href="/index.php#tuandui" style="color:#3d4246;font-size:14px;">苏美团队</a></td> <td width="2"><img src="/images/aa2.jpg" width="2" height="40"></td> <td width="120" align="center"><a href="/news/xiangmudongtai/" style="color:#3d4246;font-size:14px;">™å¹ç›®åŠ¨æ€?/a></td> <td width="2"><img src="/images/aa2.jpg" width="2" height="40"></td> <td width="120" align="center"><a href="/news/xinwenzixun/" style="color:#3d4246;font-size:14px;">新闻资讯</a></td> <td width="2"><img src="/images/aa2.jpg" width="2" height="40"></td> <td width="120" align="center"><a href="/a/zuopinanli/" style="color:#3d4246;font-size:14px;">作品案例</a></td> <td width="2"><img src="/images/aa2.jpg" width="2" height="40"></td> <td width="120" align="center"><a href="/index.php#contact" style="color:#3d4246;font-size:14px;">联系我们</a></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <div style="height:10px; overflow:hidden; margin-top:-7px;"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td background="/images/aa1.jpg"> <table width="1140" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:auto;" > <tr> <td > </td> <td width="120"> </td> <td width="2"><img src="/images/aa3.png" height="10"></td><td width="120"> </td> <td width="2"><img src="/images/aa3.png" height="10"></td><td width="120"> </td> <td width="2"><img src="/images/aa3.png" height="10"></td><td width="120"> </td> <td width="2"><img src="/images/aa3.png" height="10"></td><td style="background:url(/images/aa.jpg); background-position:center top; width:120px;"> </td> <td width="2"><img src="/images/aa3.png" height="10"></td><td width="120"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </div> <iframe src="/xtgg" scrolling="no" width="100%" height="380" marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0></iframe> <table width="1140" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin:auto; margin-top:100px;"> <tr> <td width="235" valign="top"><table width="210" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:35px;"> <tr> <td><img src="/images/al.png" width="164" height="85"></td> </tr> </table> <table width="210" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:35px;"> <tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm25"><a href="/a/zuopinanli/nisudiaosu/" style=""><strong>泥塑雕塑</strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm26"><a href="/a/zuopinanli/shidiaodiaosu/" style=""><strong>石雕雕塑</strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm27"><a href="/a/zuopinanli/buxiugangdiaosu/" style=""><strong>不锈钢雕å¡?/strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm28"><a href="/a/zuopinanli/duantongdiaosu/" style=""><strong>锻铜雕塑</strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm29"><a href="/a/zuopinanli/zhutongdiaosu/" style=""><strong>铔R“œé›•å¡‘</strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm30"><a href="/a/zuopinanli/boligangcaihui/" style=""><strong>çŽÈ’ƒé’¢å½©¾l?/strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm31"><a href="/a/zuopinanli/diaosuxiaopin/" style=""><strong>耐候钢雕塑</strong></a></td> </tr><tr> <td height="35" class="fenlei" id="lm32"><a href="/zuopinanli/fudiao/" style=""><strong>‹¹®é›•</strong></a></td> </tr> </table></td> <td valign="top" style="border-left:#999999 solid 1px; padding-left:25px; padding-top:25px; padding-bottom:100px; font-size:14px;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><div id="look" class="gallery" style="width:870px; padding:0px;"> <div class="container"> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.hoverdir.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function() { $(' #da-thumbs > li ').each( function() { $(this).hoverdir(); } ); }); </script> <div class="gallery-grids" style="width:870px;"> <section> <ul id="da-thumbs" class="da-thumbs" style="width:870px;"> <li> <a href="/uploads/allimg/180830/1-1PS01412591D.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180830/1-1PS01412591D.jpg" alt="" /> <div> <h5>石鼓雕塑</h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180120/1-1P120210426227.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180120/1-1P120210426227.jpg" alt="" /> <div> <h5>文化æŸ?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180120/1-1P120151TUG.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180120/1-1P120151TUG.jpg" alt="" /> <div> <h5>景观æŸÞqŸ³é›?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180120/1-1P12011102AU.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180120/1-1P12011102AU.jpg" alt="" /> <div> <h5>图腾æŸÞqŸ³é›?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180105/1-1P105125G3122.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180105/1-1P105125G3122.jpg" alt="" /> <div> <h5>½W”墨¾U¸ç š-ç ?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180105/1-1P105125545204.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180105/1-1P105125545204.jpg" alt="" /> <div> <h5>½W”墨¾U¸ç š-¾U?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180105/1-1P105125320W2.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180105/1-1P105125320W2.jpg" alt="" /> <div> <h5>½W”墨¾U¸ç š-å¢?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180105/1-1P1051249102A.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180105/1-1P1051249102A.jpg" alt="" /> <div> <h5>石雕人物</h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/160905/1-160Z51SP1M4.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/160905/1-160Z51SP1M4.jpg" alt="" /> <div> <h5>石雕作品</h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/160905/1-160Z51SJ5361.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/160905/1-160Z51SJ5361.jpg" alt="" /> <div> <h5>½W”墨¾U¸ç š-½W?/h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/160905/1-160Z51SH4111.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/160905/1-160Z51SH4111.jpg" alt="" /> <div> <h5>石雕作品</h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/160905/1-160Z51SA3B4.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/160905/1-160Z51SA3B4.jpg" alt="" /> <div> <h5>石雕作品</h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/160905/1-160Z51S35EP.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/160905/1-160Z51S35EP.jpg" alt="" /> <div> <h5>石雕作品</h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180114/1-1P114110620431.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180114/1-1P114110620431.jpg" alt="" /> <div> <h5><font color='#333333'>书本石雕</font></h5> <span> </span> </div> </a> </li><li> <a href="/uploads/allimg/180201/1-1P201214920154.jpg" class="b-link-stripe b-animate-go thickbox"> <img src="/uploads/allimg/180201/1-1P201214920154.jpg" alt="" /> <div> <h5>法治石雕åQšå…¬òq›_…¬æ­?/h5> <span> </span> </div> </a> </li> </ul> </section> </div> <!--script--> </div> </div></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:50px;"> <tr> <td align="right"><div class="fenye"><li>首页</li> <li class="thisclass">1</li> <li><a href='list_26_2.html'>2</a></li> <li><a href='list_26_2.html'>下一™å?/a></li> <li><a href='list_26_2.html'>末页</a></li> <li><select name='sldd' style='width:36px' onchange='location.href=this.options[this.selectedIndex].value;'> <option value='list_26_1.html' selected>1</option> <option value='list_26_2.html'>2</option> </select></li> <li><span class="pageinfo">å…?<strong>2</strong>™å?strong>16</strong>æ?/span></li> </div></td> </tr> </table></td> </tr></table> <div style="height:180px; border-bottom:#c1c1c1 solid 1px; margin-bottom:180px;"></div> <div id="contact" class="contact"> <div class="container"> <h6><img src="/images/lxwm.jpg"></h6> <div class="mail-grids"> <div class="col-md-6 mail-grid-left"> <h3>公司地址</h3> <h5 style="color:#4b4b4b; font-family:'宋体';">江苏çœ?江苏çœ?南京市江宁区谷里工业å›?/h5> <h3 style="margin-top:40px;">联系方式</h4> <p style="color:#4b4b4b; font-family:'宋体';">TEL:025-86464691 13851875546<br> E-mail:642964440@qq.com </p> <div style="margin-top:40px;"><img src="/images/gzh.jpg"></div> </div> <div class="col-md-6 contact-form"> <form action="/plus/diy.php" enctype="multipart/form-data" method="post"> <input type="hidden" name="action" value="post" /> <input type="hidden" name="diyid" value="1" /> <input type="hidden" name="do" value="2" /> <input type="text" name="name" id="name" placeholder="Name" required=""> <input type="text" id="email" name="email" placeholder="Email" required=""> <input type="text" id="substore" name="substore" placeholder="Subject" required=""> <textarea id="bodyinfo" name="bodyinfo" placeholder="Message" required=""></textarea> <input type="submit" value="留言"> </form> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div> </div> <div class="copyright"> <!-- container --> <div class="container"> <div class="copyrights"> <p>Copyright © 2009-2010 南京苏美雕塑工程有限公司 All rights reserved. 苏ICPå¤?9019185å?/p> 友情链接åQ?a target="_blank">砂岩‹¹®é›•</a> <a target="_blank">导风½{?/a> <a target="_blank">合肥汽èžR¿UŸèµå…¬å¸</a> <a target="_blank">南京铔R“œé›•å¡‘</a> </div> </div> <!-- //container --> <a href="#" id="toTop" style="display: block;"><span id="toTopHover"> </span></a> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?6325b144b2cb1e18ad5f0b019dfc73cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <style> .fenye li{float:left; margin-left:10px;} .fenlei{padding-left:25px; border-bottom:#202020 solid 1px;} .fenlei a{display:block; color:#202020; text-decoration:none;} .flxz{padding-left:25px;border-bottom:#202020 solid 1px; background:#202020;} .flxz a{display:block;color:#fff; text-decoration:none;} </style> <script language="javascript"> document.getElementById("lm26").className="flxz"; </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { /* var defaults = { containerID: 'toTop', // fading element id containerHoverID: 'toTopHover', // fading element hover id scrollSpeed: 1200, easingType: 'linear' }; */ $().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' }); }); </script> <a href="http://www.447642.live/"><span class="STYLE1">Çã³ÇÃÀÅ®Â齫µ¥»ú°æ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>